Sofinanciranje

Vavčer za digitalni marketing


»Naložbo Vavčer za digitalni marketing (izdelavo spletne strani, spletne trgovine in rezervacijske platforme) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropsketa sklada za regionalni razvoj«.

V okviru javnega poziva za Vavčer za digitalni marketing smo v podjetju pridobili sofinanciranje in izvajamo postavitev nove spletne strani, spletne trgovine in rezervacijske platforme. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki.

www.eu-skladi.si 
Naziv operacije:

Pavus-Video Material-Foreign Markets

»Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem pozivu za sofinanciranje digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih«

Kratek opis operacije (namen, višina subvencije, cilji in rezultati):

Glavni namen operacije je izdelava video vsebin za nivo podjetja ali za nivo izdelkov in storitev podjetja v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem za kar smo v podjetju pridobili 4.970 € sredstev v sklopu Javnega poziva za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih. Cilj operacije je ublažitev posledice epidemije skozi možnosti samostojne neposredne promocije ter vzpostavitvi novih stikov s tujimi kupci in tujo javnostjo. Podjetje je v sklopu javnega poziva pridobilo predstavitveni video v tujem jeziku s katerim lahko ciljno oglašujemo na tujih trgih z vsebino, ki je prilagojena širši tuji publiki. Že nekaj časa se na trgu nakazuje trend predvsem v promociji kulinarike in turizma skozi poudarek na personalizaciji in prav v tem segmentu nam video material v tujem jeziku (angleščina) zagotavlja pogoje za učinkovito promocijo. Video material smo uporabili na svoji spletni strani, platformi Youtube ter družbenih omrežjih ter s tem povečali svojo prepoznavnost v širši javnosti.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si


Vavčer za pripravo digitalne strategije


Podjetje Marko Pavčnik, S.P. (Restavracija Pavus, Grad Tabor Laško) je v letu 2019 od Slovenskega podjetniškega sklada po javnem pozivu za Vavčer za pripravo digitalne strategije pridobilo nepovratna sredstva v višini 8.988,00 €. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Namen javnega poziva je v spodbuditvi malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na: www.eu-skladi.si


  


ENERGETSKA UČINKOVITOST RESTAVRACIJE PAVUS-GRAD

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu

PODPORA MIKRO, MALIM IN SREDNJE VELIKIM PODJETJEM S PODROČJA TURIZMA ZA POVEČANJE SNOVNE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTIKratek opis operacije (namen, višina subvencije, cilji in rezultati):

Glavni namen operacije je povečanje energetske učinkovitosti restavracije Pavus - Grad Laško.

Izvedene so bile sledeče aktivnosti:

Zamenjava starih energetsko neučinkovitih oken

Vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje in STV in predelava sistema ogrevanja

Vgradnja sistema prezračevanja z rekuperacijo v restavraciji, kuhinji in toaletnih prostorih

Vgradnja CNS sistema za nadzor ogrevanja in prezračevanja

Vgradnja varčnih WC kotličkov in senzorjev

Zamenjava svetil za LED svetila

Cilj operacije je zmajšati porabo energije za objekt, zagotoviti učinkovitejšo porabe vode in učinkovitejše ravnanje z vodo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Bodite vedno obveščeni!

Naročite se na naše kulinarične novice in ničesar ne zamudite.

Evropski sklad za regionalni razvoj